Monday, July 22, 2024

Tag: Marathi Bhashan

Maharashtra Din Speech in Marathi

1 मे महाराष्ट्र दिनानिमित्त तडफदार भाषण

Speech on Maharashtra Day आज १ मे महाराष्ट्र दिन ज्याप्रमाणे आपल्या देशाला १५ ऑगस्ट १९४७ ला स्वतंत्र मिळाले त्याप्रमाणे महाराष्ट्राला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा हा १ मे १९६० रोजी प्राप्त झाला. ...