Monday, July 15, 2024

Tag: marathi quotes about butterfly.

रंगबिरंगी फुलपाखरांवर काही सुंदर कोट्स

रंगबिरंगी फुलपाखरांवर काही सुंदर कोट्स

Butterfly Marathi Quotes खूप कमी दिवस जगणारे फुलपाखरू माणसाला जगण्याचा एक नवीन अर्थ सांगून जातात, कि आयुष्य छोट असले तरी चालेल पण जगताना जीवनात वेगळे रंग बहरून जगा. फुलपाखरांच आयुष्य ...