Thursday, June 13, 2024

Tag: Mary Kom

Mary Kom

विश्वातील सर्वश्रेष्ठ बॉक्सर मेरी कोम चा जिवन परिचय

Mary Kom Mahiti मेरी कोम ही संपुर्ण विश्वातील सर्वश्रेष्ठ मुष्टीयुध्द पटुंपैकी एक आहे. तिने प्राप्त केलेल्या यशाकडे पाहुन म्हणावेसे वाटते की “केवळ स्वप्न पाहाणं महत्वाचं नसुन पाहिलेल्या स्वप्नांना पुर्ण करण्याकरता ...