Thursday, June 20, 2024

Tag: Ox Weight

Ox Information in Marathi

बैला बद्दल माहिती

Ox in Marathi आपल्याकडे पुष्कळ पाळीव प्राणी आहेत. बैल हा त्यापैकीच एक प्राणी आहे. प्रामुख्याने शेतकरी लोक बैल पाळतात. बैला बद्दल माहिती - Ox Information in Marathi Ox Information in ...