Thursday, May 16, 2024

Tag: Pravara Nadi

Pravara River Information in Marathi

प्रवरा नदीची माहिती

Pravara Nadi अहमदनगर जिल्ह्यातून वाहत जाणारी सुप्रसिद्ध प्रवरा नदी ही गोदावरी नदीची एक प्रमुख उपनदी आहे. प्रवरा नदीची माहिती - Pravara River Information in Marathi Pravara River Information in Marathi ...