Saturday, July 6, 2024

Tag: Pravara River Information in Marathi

Pravara River Information in Marathi

प्रवरा नदीची माहिती

Pravara Nadi अहमदनगर जिल्ह्यातून वाहत जाणारी सुप्रसिद्ध प्रवरा नदी ही गोदावरी नदीची एक प्रमुख उपनदी आहे. प्रवरा नदीची माहिती - Pravara River Information in Marathi Pravara River Information in Marathi ...