Quotes on Memories in Marathi

आठवण स्टेटस, कोट्स

Memories Quotes in Marathi आठवण स्टेटस, कोट्स – Memories Quotes in Marathi “काही आठवणी अश्या असतात ज्या कधीच विसरता येत नाहीत समोरचा व्यक्ती आपल्याला विसरला तरीही.” “रोज म्हणतो तुला विसरावे… खूप प्रयत्न करतो… पण त्याच क्षणी तुला पुन्हा आठवतो ..” “तू गेलीस दूर पण तुझी आठवण जवळच राहिली” Old Memories Quotes in Marathi “आठवण अशी …

आठवण स्टेटस, कोट्स Read More »