Satyachi Vat

“सत्येच्या वाटेवर” एक प्रेरणात्मक कविता

Marathi Poem Satyachi Vat जीवनात लबाडीचा मार्ग सोडून जर सत्याचा मार्ग पकडला तर मनुष्य जीवन सार्थक होऊन जाते, त्यासाठी जीवनाला व्यतीत करत असताना आपण नेहमी सत्याच्या वाटेवर चालावे जेणेकरून आपल्याला कोणत्याही समस्सेला सामारे जायचे काम पडणार नाही, चला तर वळूया कवितेकडे… “सत्येच्या वाटेवर” एक प्रेरणात्मक कविता – Marathi Poem Satyachi Vat सत्याच्या वाटेवर काटे असती …

“सत्येच्या वाटेवर” एक प्रेरणात्मक कविता Read More »