Monday, July 22, 2024

Tag: Self-respect Quotes in Marathi

Self Respect Quotes in Marathi

स्वाभिमान (सेल्फ रिस्पेक्ट) स्टेटस आणि कोट्स

Self-respect Quotes in Marathi स्वाभिमान प्रत्येक माणसामध्ये असणे खुप महत्त्वाचे असते. स्वाभिमान असेल तर ताठ मानेने जगता येते. आपल्या पैकी बऱ्याच जणांचा असा गैरसमज कि स्वाभिमान म्हणजेच अहंकार. पण हे ...