Shark Information in Marathi

शार्क हा मासा ची माहिती

Shark chi Mahiti आपल्याला सर्वांना माहीत असलेला जलचर प्राणी म्हणजे मासा होय. माशांचे अनेक प्रकार आहेत. त्यांपैकी एक प्रकार म्हणजे शार्क मासा होय. शार्क हा मासा ची माहिती – Shark Information in Marathi हिंदी नाव: शार्क मछली इंग्रजी नाव: Celachimorpha शार्क माशाला डोळे, तोंड, पृष्ठभाग, वक्षपर, अधरपर, कल्ले, पुच्छपर व पाश्वरेषा हे अवयव आहेत. या …

शार्क हा मासा ची माहिती Read More »