Sheep Information in Marathi

मेंढी विषयी माहिती

Sheep in Marathi भारतात मेंढी ही पाळीव प्राणी आहे. धनगर जातीचे लोक जास्त मेंढी हा प्राणी पाळतात. मेंढी विषयी माहिती – Sheep Information in Marathi हिंदी नाव भेड़ इंग्रजी नाव Sheep शास्त्रीय नाव Ovis aries (ओवीस एरीस) मेंढी विषयी माहिती – Sheep Information in Marathi मेंढीला चार पाय, दोन डोळे, दोन कान, मेंढीला खूप लहान …

मेंढी विषयी माहिती Read More »