Saturday, July 20, 2024

Tag: Sunset Quotes in Marathi

Sunset Thoughts in Marathi

मावळत्या सूर्यावर (सुर्यास्तावर) सुंदर कोट्स

Sunset Quotes in Marathi मावळत्या सूर्याच दृष्यच डोळे दिपून टाकणारं असतं काही काही पर्यटन स्थळावर तर फक्त मावळता सूर्य पाहण्यासाठी पर्यटकांची गर्दी असते. बऱ्याच कवींनी मावळत्या सूर्यावर तर सुंदर कविता ...