Tortoise Information in Marathi

कासवाची संपूर्ण माहिती

Kasav chi Mahiti मला वाटतं, असा एकही व्यक्ती नसेल की ज्याने आपल्या बालपणात ससा आणि कासवाची गोष्ट ऐकली नसेल, जर आपण ऐकलेली असेल तर आपल्याला चांगल्या प्रकारे माहिती असेल की त्यामध्ये काय होते? जर कोणी ऐकली नसेल तर मी थोडक्यात सांगेल की ससा आणि कासव यांच्यात एक दिवस धावण्याची शर्यत लागते. आणि या शर्यतीत जिंकतो …

कासवाची संपूर्ण माहिती Read More »