Sunday, July 7, 2024

Tag: Ukhane

Marathi Ukhane For Bride For Marriage

नवरीसाठी 101+ भरपूर नवीन उखाणे

Marathi Ukhane For Bride एका स्त्रीच्या जीवनातील आनंदाच्या क्षणांनापैकी एक आनंदाचा क्षण म्हणजे लग्न होय. प्रत्येक स्त्रीच्या लग्नाविषयी काही अपेक्षा असतात जसे काळजी करणारा नवरा हवा असणे, प्रेमळ तसेच स्वभावाने ...

नवरदेवासाठी उखाणे (एकदम नवीन 100+)

नवरदेवासाठी उखाणे (एकदम नवीन 100+)

New Marathi Ukhane For Groom माणसाच्या जीवनातील आनंदाच्या क्षणातील एक क्षण म्हणजे लग्न आणि आपल्याकडे म्हटल्या जात कि लग्न होणे म्हणजे दोनाचे चार हात होणे. लग्न म्हटलं म्हणजे एक जबाबदारी ...