Thursday, June 20, 2024

Tag: Vasubaras In Marathi

Vasubaras Information in Marathi

दिपावली सणाचा पहिला दिवस “वसुबारस”

Vasubaras In Marathi हिंदु संस्कृतीत पुर्ण वर्षभर सणांची रेलचेल असते. हा सण होत नाही तर दुसरा दत्त म्हणुन पुढे उभाच असतो. चैत्रातल्या गुढीपाडव्यापासुन सुरू होणाऱ्या सणांची ही मालिका फाल्गुनातल्या होळी ...