Sunday, July 7, 2024

Tag: Vitamin C chi Mahiti

Vitamin C information in Marathi

जीवनसत्त्व ‘सी’ ची माहिती

Vitamin C chi Mahiti जीवनसत्त्व 'क' हे पाण्यात विरघळणारे आहे. तसेच ते उष्णतेमुळे व ज्वलनामुळे कमकुवत होते. याचा उपयोग सर्वसाधारणपणे वाढीसाठी होतो, जीवनसत्त्व 'क' ला एल-एस्कॉर्बिक अॅसिड (Lascorbicacid) असे म्हणतात. ...