Tag: What is MS-Excel

MS Excel म्हणजे काय?

MS-Excel MS Excel ला आपण मायक्रोसॉफ्ट एक्सेल सुध्दा म्हणतो. याचा वापर विविध कामांसाठी केला जातो. जसे कि बिल तयार करण्यांसाठी, ऑफिस मध्ये अटेनडन्स मेन्टेन करण्यासाठी, डेटा साठवून ठेवण्यासाठी, इत्यादि. मायक्रोसॉफ्ट ...