Home / Suvichar / 100+ प्रेमावर💖हृदयस्पर्शी मराठी सुविचार | Heart Touching Love Quotes in Marathi

100+ प्रेमावर💖हृदयस्पर्शी मराठी सुविचार | Heart Touching Love Quotes in Marathi

खर्या प्रेमात असलेले अश्रू आणि लहान मुलांचे अश्रू दोन्ही सारखेच असतात. कारण दोघांनाही माहिती असत कि दु:ख काय आगे… पण कोणाला सांगूच शकत नाही.

“प्रेम”: मनाच्या वहीत जपलाय, तुझ्या प्रेमच एक पण….निर्भेळ प्रेम माझ, डोळ्यातून तू जाणं.

प्रेमाचा अर्थ कधी समाजात नाही अशांनी कधी प्रेम करू नका…

Marathi images of love

Marathi images of love

Love status in Marathi for whatsapp and FB DP

प्रेम त्याच्यावर करा जो तुमच्यावर प्रेम करेल, स्वतापेक्ष्या जास्त तूमच्यावर विश्वास ठेवेल, तुम्ही फक्त त्याला सांगा कि दोन क्षण थांब, आणि तो त्या क्षणासाठी पूर्ण आयुष्यभर थांबेल…

दोन अपूर्ण माणसाना एकमेकांना पूर्ण करण्याची जी विलक्षण तळमळ लागते तिचेच नाव प्रीती…

प्रेम करायचं तर असं करायाचं कि ती व्यक्ती आपल्याला मिळो या ना मिळो, पण कधी त्या व्यक्तीने प्रेम शब्द जरी ऐकला तरी आपली आठवण आली पाहिजे…

प्रेम ज्याच्यावर करावे ज्याला आपण आवडतो, अणि तोही आपल्या आवडीसाठी उगाच आयुष्य घालवतो.

खूप प्रेम करतो तुझ्यावर सत्य हे जाणून बघ, एकदा तरी मला तू, आपले मानून बघ…

प्रेम खूप सोपं असतं पण ते सर्वांनाच जमत नसत…

तुझ्या प्रेमाचा रंग तो… अजूनही बहरत आहे. शेवटच्या शानापर्यंत… मी फक्त तुझीच आहे…

“माझ प्रेम”: तुझ्या प्रेमाचा सुगंध मला देशील का? विसरुनी सारे जग माझ्यापाशी येशील का? मला तुझे प्रेम हवे आहे. तू माज्यावर मरेपर्यंत प्रेम करशील का…

म्हणून प्रेम कधी मिळत ते समोरच्याच्या मनात असावं लागत आणि समोरच्याच्या मनात रुजायला ते देवाला मान्य असाव लागत.

जर कधी आयुष्यामध्ये तुम्हाला दुसऱ्यांदा प्रेम झाले तर… मग दुसरं प्रेम निवडा… कारण… जर तुमच पाहिलं प्रेम खर असतं तर… दुसर प्रेम झालाच नसत!!!

प्रश्न साधाच आहे पण उत्तर देता येत नाही कारण… काळ वाहून गेला तरी प्रेम काही वाहत नाही आणि, विसरू म्हणूनही पाहिलं प्रेम सहज विसराल जात नाही… खर न?

सोय बघून केल जात ते व्यवहार आणि गैरसोय बघूनही केल जात ते म्हणजे प्रेम.

प्रेमात पडण ‘नको रे बाबा’ अस सारेच म्हणतात!! तरीही आयुष्यात एकदा तरी सगळेच प्रेमात पडतात!!

जीवन जगता जगता एकदाच प्रेम करायचे असत तेच प्रेम आयुष्यभर मनात जपायचं असतं…

प्रेम मिळण्याच्या प्रयत्नात कधी कधी आयुष्याची खेळणी बनून जाते ज्याला हृदयात ठेवण्याच्या प्रयत्न करतो आपण ते चेहरे फक्त आठवण बनून राहतात…

जीवन नुसते जगायचे नसते, त्याला समजावायचे असते, सजविताना कोणीतरी हवे असते, प्रेम नुसते करायचे नसते तर ते, टिकवायचे असते, ते टिकवायला दोघांचे प्रेम महत्वावे असते.

जीवनात दोन गोष्टी महत्वाच्य असतात एक वेळ आणि दुसर प्रेम वेळ हे कोणाच नसत आणि प्रेम हे प्रत्येकाने होत नसत!

दाटून आलेल्या संद्याकाळी, अवचित काहीस ऊन पडत… तसंच काहीसं पाऊस न वाजवता, आपल्या आयुष्यात प्रेम येत!

आठवणीत नाही सोबत तुझ्या राहायचं पाहिलं नाही शेवटच प्रेम तुझ व्हायचंय.

कोणीतरी खर संगीतर होत एकात राहायला शिक म्हणून कारण प्रेम कितीही खर असलं तरी शेवटी साथ जोडून जातच…

प्रेम असो व मैत्री जर हृदयापासून केली तर, त्याच्याशिवायाप्न एक मिनिट पण राहू शकत नाही.

अगदीच कठीण नसत कुणालातरी समजून घेण…समजून न घेता काय ते प्रेम करण..खूप सोप असत कुणीतरी आवडन..पण खूप कठीण असतं कुणाच तरी आवडीच होन!

रुसवन आणि मनवनं हा जीवनाचा एकाच भाग आहे. फक्त एका गोष्टीची काळजी घ्या. तात्पुरतं रुसा, पण मनात आदर आणि प्रेम कायम ठेवा.

प्रेम मध्ये वाद नसावा संवाद असावा. राग नसावा अनुराग असावा. जीव देणे नसावे जीव लावणे असावे. तुमच्यासाठी काय पण नसावे, तू तिथे मी असावे.

विखुरलाय मी माझ प्रेम, तुझ्या सर्वाच त्या वाटांववरती…लहारू दे नौका तुझ्याही भावनांची, स्वैर उधाणलेल्या माझ्या हृदयाच्या लाटांवरती…

भाषा प्रेमाची आज मला कळते आहे,

नकळतच माझे मन तुझ्याकडे वळते आहे…

दूर असूनही मन मनाशी जुळते आहे,

आठवणीत सौख्य तुझ्या भेटीचे मज मिळत आहे…

Read More:

तर मग माझ्या प्रेमी मित्रांनो आवडले काय हे प्रेमावर💖हृदयस्पर्शी मराठी सुविचार… जर आवडले असतील तर आपल्या MajhiMarathi.com site च्या social media pages ला like करायला विसरू नका… जर तुमच्या मनात आणखी सुविचार असतील प्रेमावर तर comment box मध्ये जरूर share करा. धन्यवाद

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *