गेंडा प्राणी माहिती

Genda chi Mahiti

जंगलात अनेक प्राणी आढळतात. त्यांपैकी गेंडा हा प्राणी सगळ्या प्राण्यांपेक्षा वेगळा असतो,

गेंडा प्राणी माहिती – Rhinoceros Information in Marathi

Rhinoceros Information in Marathi
Rhinoceros Information in Marathi
हिंदी नाव : गैंडा
इंग्रजी नाव : Rhinoceros

याला चार छोटे पाय असतात. याचा रंग मातकट असतो. त्याचे पोट अनेकदा जमिनीवर टेकत असते. गेंड्याच्या नाकावर सुमारे एक फूट लांब शिंग असते. गेंड्याची कातडी जाड-टणक असते.

गेंड्याचे खाद्य – Rhinoceros Food

हा प्राणी झाडाचा पाला, तसेच चारा व गवत पण खातो.

हा प्राणी दिसायला ओबडधोबड असतो; परंतु त्याची कातडी मऊ व तुकतुकीत असते. काही गेंड्यांच्या नाकावर एकापेक्षा जास्त शिंगे असू शकतात, शिंगांचा उपयोग गेडा संरक्षणासाठी करतो.

इतर माहिती :

गेंडा अंगाने अवाढव्य असल्यामुळे त्याची चाल पण धीमी असते. हा प्राणी बुद्धीने मंद; परंतु स्वभावाने रागीट असतो. गेड्याची कातडी जाड असली तरी उन्हाचे चटके त्याला सहन होत नाहीत म्हणून हा प्राणी पाणथळ व दलदलीच्या जागेजवळच आढळतो.

गेंड्याची श्रवणशक्ती फार तीक्ष्ण असते. त्यामुळे शत्रूची चाहूल लागली तर तो झाडाझुडपात किंवा उंच गवतात जाऊन लपून बसतो. गेड्याचे आयुष्यमान १०० वर्षे असू शकते. गेंड्यांची मादी एकावेळी एकाच पिलाला जन्म देते.

नाकावर शिंग असल्यामुळे हा प्राणी आपल्या प्रतिस्पर्ध्यावर सरळ चाल करून जातो. हा प्राणी भारतात काझीरंगा अभयारण्य (आसाम) तसेच मेघालय, मणिपूर, बांगलादेश, बिहार इ. प्रांतांत आढळून येतो.

गेंड्याच्या कातडीच्या अनेक वस्तू बनवितात. शिकारीमुळे गेंडा या प्राण्यांची संख्या कमी होत चालली आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here