Thursday, April 11, 2024

Tag: bhashan

Rajmata Jijau Speech in Marathi

स्वराज्य संप्रेरिका माँ साहेब राजमाता जिजाऊ यांच्या विषयी तडफदार भाषण

Rajmata Jijau Speech in Marathi Rajmata Jijau Speech in Marathi स्वराज्य संप्रेरिका माँ साहेब राजमाता जिजाऊ यांच्या विषयी तडफदार भाषण - Rajmata Jijau Speech in Marathi आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ...

Speech on Dr Babasaheb Ambedkar in Marathi

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जीवनावर भाषण

Speech on Dr. Babasaheb Ambedkar in Marathi आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष महोदय, माझ्या शाळेतील शिक्षक वर्ग आणि माझे वर्ग मित्र. मी आज डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जीवनावर थोडक्यात भाषण देत आहे ...

Teachers Day Speech in Marathi

शिक्षक दिनासाठी एक सुंदर भाषण

Teachers Day Speech in Marathi "गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात्परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः" जीवनात शिक्षक नसेल तर आपले जीवन जीवन म्हटले जाणार नाही कारण एक ...

Page 1 of 4 1 2 4