Tag: Vitamin Information

Vitamin K

जीवनसत्त्व ‘K’ ची माहिती

Vitamin K chi Mahiti विटामिन K हे जीवनसत्व आपल्या शरीरासाठी फार उपयुक्त आहे. थोडक्यात सागायचे म्हणजे हे जीवनसत्व आपल्या हड्डी ला मजबुती आणि आपले हृद्य स्वस्थ ठेवते. विटामिन के ला ...

जीवनसत्त्व ‘ब2’ ची माहिती

जीवनसत्त्व ‘ब2’ ची माहिती

Vitamin B2 chi Mahiti जीवनसत्त्व ब ला सर्वसाधारणपणे रायबोफ्लेवीन (Riboflavin) असे म्हणतात. हे नाव त्याला त्याच्या रंगावरून पडलेले आहे. हा शब्द मूळचा लॅटिन भाषेतला आहे. जसे 'flavus' म्हणजे पिवळा रंग, ...

जीवनसत्त्व ‘ब1’ ची माहिती

जीवनसत्त्व ‘ब1’ ची माहिती

Vitamin B1 chi Mahiti जीवनसत्त्व ब१, ला सर्वसाधारणपणे थायमाईन (thiamin) असे म्हणतात. जीवनसत्त्व ब१, हा एक जीवनसत्त्व ब चा भाग आहे आणि हा सर्वांत महत्त्वाचा का आहे. जीवनसत्त्व 'ब1' ची ...

जीवनसत्त्व ‘ब’ ची माहिती

जीवनसत्त्व ‘ब’ ची माहिती

B Jivansatva in Marathi जीवनसत्त्व 'ब' चा गट हा पूर्ण शरीराला जगण्याची शक्ती देणारा आहे. जीवनसत्त्व 'ब' च्या कमतरतेमुळे शरीरात अनेक आजार उत्पन्न होतात. यामुळेच जीवनसत्त्व 'ब' चा खूप सखोल ...