साळिंदर / सायाळ प्राण्याची माहिती

Sayal Animal chi Mahiti साळिंदर हा एक जंगली प्राणी असून तो लहान मुलांपासून ते मोठ्यांपर्यंत साऱ्यांना परिचित आहे. साळिंदर / सायाळ प्राण्याची माहिती – Sayal Animal Information in Marathi या प्राण्याला चार पाय असतात. दोन डोळे व एक शेपटी असते. या प्राण्याच्या तोंडाची रचना उंदीर या प्राण्याच्या तोंडाशी मिळती-जुळती असते. रंग : या प्राण्याचा रंग …

साळिंदर / सायाळ प्राण्याची माहिती Read More »

Taras Information in Marathi

तरस प्राणी माहिती मराठी

Taras Animal in Marathi कोल्हा, लांडगा वगैरेंसारखा तरस हा जंगली प्राणी होय. तरस प्राणी माहिती मराठी – Taras Information in Marathi हिंदी नाव : लकडबग्धा इंग्रजी नाव : Hyena Karan तरसाला चार पाय, दोन डोळे असतात. मानेवर लहानसर आयाळ असते. अंगावरही केस असतात. गळ्याखाली थोडे-लांब केस असतात. त्याची शेपटी केसाळ असते. तरस प्राण्याचे खाद्य – …

तरस प्राणी माहिती मराठी Read More »

Cheetah Information in Marathi

चित्ता प्राणी माहिती मराठी

Cheetah chi Mahiti जंगलात वाघ, सिंह यांसारखा शक्तिशाली प्राणी म्हणजे चित्ता होय. चित्ता प्राणी माहिती मराठी – Cheetah Information in Marathi हिंदी नाव : चित्ता इंग्रजी नाव : Cheetah चित्ताप्राणी साधारणपणे सहा-सात फूट लांबीचा असतो. त्याचा रंग पिवळसर लाल असतो. अंगावर काळे भरीव ठिपके असतात. चित्त्याला चार पाय, दोन डोळे, दोन कान व एक शेपटी …

चित्ता प्राणी माहिती मराठी Read More »

याक प्राणी माहिती

Yak chi Mahiti आपण अनेक प्रकारचे प्राणी पाळतो. त्यापैकी याक हा एक पाळीव प्राणी आहे. याक प्राणी माहिती – Yak Information in Marathi हिंदी नाव : याक इंग्रजी नाव : Yak याक या प्राण्याला चार पाय, दोन डोळे, दोन कान व एक शेपूट असते. या प्राण्याच्या शरीराची लांबी साधारणपणे ३०० ते ३२५ से.मी. असते. बांध्याची …

याक प्राणी माहिती Read More »

Scroll to Top