Tag: Animal Information

Ox Information in Marathi

बैला बद्दल माहिती

Ox in Marathi आपल्याकडे पुष्कळ पाळीव प्राणी आहेत. बैल हा त्यापैकीच एक प्राणी आहे. प्रामुख्याने शेतकरी लोक बैल पाळतात. बैला बद्दल माहिती - Ox Information in Marathi Ox Information in ...

Horse Information in Marathi

घोड्याची माहिती

Ghoda chi Mahiti आपण अनेक प्रकारचे प्राणी पाळतो. त्यांपैकी घोडा हा एक पाळीव प्राणी आहे. घोड्याची माहिती - Horse Information in Marathi हिंदी नाव : घोडा इंग्रजी नाव : Horse ...

Dog Information in Marathi

कुत्रा प्राणी माहिती

Kutra chi Mahiti आपण विविध प्रकारचे प्राणी पाळतो. त्यापैकी कुत्रा हा एक पाळीव प्राणी आहे. हा एक प्रामाणिक प्राणी आहे जो आपल्या घराचे रक्षण करतो तसेच घरातील सदस्यांना प्रेम सुधा ...

Cat Information in Marathi

मांजर विषयीची माहिती

Manjar chi Mahiti आपण विविध प्रकारचे प्राणी पाळतो. त्यांपैकी मांजर हा एक पाळीव प्राणी आहे. बर्याच जणांना मांजर पाळायला आवडते. मांजर विषयीची माहिती - Cat Information in Marathi Cat Information ...

Rabbit Information in Marathi

ससा प्राणी माहिती

Sasa chi Mahiti ससा हा पाळीव प्राणी आहे. हा प्राणी आपल्याला अनेक गोष्टीतून भेटतो. ससा हा प्राणी लहानमुलांना फार आवडतो. अश्या मऊमऊ पांढर्याशुभ्र सश्याची माहिती (Rabbit Information in Marathi) आपण ...

cow information in marathi

गाय बद्दल माहिती

Gay chi Mahiti Marathi हिंदू संस्कृतीमध्ये गायीला एक श्रद्धा स्थान आहे असे मानले जाते कि गायी मध्ये ३३ कोटी देव हे गायीच्या पोटात असतात. गाय हा पाळीव प्राणी सर्व प्रकारांनी ...

Wolf Information in Marathi

लांडगा प्राणी माहिती

Landga in Marathi जंगली प्राण्यांचे आपले वेगवेगळे गुण असतात. त्या गुणांनुसार प्रत्येक प्राणी प्रसिद्ध असतो. जसे रुबाबदार सिंह, बलवान हत्ती, भित्रा ससा, धूर्त कोल्हा आणि क्रूर लांडगा होय. लांडगा प्राणी ...

Bear Information in Marathi

अस्वल प्राण्याची माहिती

Aswal in Marathi अस्वल जंगलात राहते. इतर जंगली प्राण्यांपेक्षा हा प्राणी वेगळा दिसतो. अस्वल गुदगुल्या करून प्राणी व माणसांना हैराण करतो. अस्वल प्राण्याची माहिती - Bear Information in Marathi Bear ...

Monkey Information in Marathi

माकडाची माहिती

Makad in Marathi हा प्राणी लहान मुलांपासून मोठ्या माणसांपर्यंत सर्वांना परिचित आहे. माकड झाडावर राहते. माकडाची माहिती - Monkey Information in Marathi Monkey Information in Marathi हिंदी नाव : बंदर ...

Zebra Information in Marathi

झेब्रा या प्राण्याची माहिती

Zebra chi Mahiti झेब्रा हा जंगलात राहणारा प्राणी आहे. हा प्राणी घोड्याच्या जातीतील आहे. हा प्राणी अगदी निरुपद्रवी आहे. झेब्रा या प्राण्याची माहिती - Zebra Information in Marathi Zebra Information ...

Page 2 of 3 1 2 3