Saturday, June 22, 2024

Tag: Marathi Stories

Marathi Story about Karma

कर्माचे फळ मिळाल्याशिवाय राहत नाही,अशीच एक छोटीशी स्टोरी जी आपल्याला शिकवण देऊन जाईल.

Karm Tase Fal आपण आपल्या जीवनात जे काही आहोत ते आपल्या कर्मामुळे आहोत, आपण आपल्या कर्मानुसार आपला भविष्यकाळ ठरवू शकतो, आता जर योग्य मेहनत घेतली तर भविष्य उज्वल होणार पण ...

Marathi Story on Time Importance

आळस हा माणसाचा सर्वात मोठा शत्रू आहे मराठी कथा

Marathi Story on Laziness जीवनात यश आणि अपयश ह्या दोन्ही गोष्टी वेळेवर अवलंबून आहेत. कारण जीवनात प्रत्येकाजवळ एक सीमित वेळ उपलब्ध आहे ते अश्या प्रकारे, आपण गरीब असो की श्रीमंत ...

Story on Patience in Marathi

“सहनशीलता यशाची गुरुकिल्ली आहे.” जीवनाला एक नवी प्रेरणा देणारी बोधकथा

Story on Patience in Marathi आयुष्यात बरेच लोक एका कामात यश मिळाले नाही तर दुसऱ्या कामाला सुरुवात करतात, त्यामध्ये सुध्दा यश दिसत नसेल तर ते तिसऱ्या कामाला सुरुवात करतात, असे ...

Inspirational Story in Marathi

एक पाऊल यशाकडे! एक प्रेरणादायी कथा

Inspiring Story in Marathi आयुष्यात पाहिजे ते मिळविण्यासाठी आवश्यक आहेत ते म्हणजे आपली मेहनत, कारण जगात अशक्य काहीही नाही आहे. आपण फक्त एखादी गोष्ट ठरवावी लागते आणि त्यानंतर त्या गोष्टीचा ...

Page 3 of 4 1 2 3 4