बेडकाची संपूर्ण माहिती

Frog Information in Marathi

Frog chi Mahiti आपल्या परिसरात आढळणारा, सर्वांना परिचयाचा असलेला प्राणी म्हणजे बेडूक होय. या प्राण्याला उभयचर प्राणी म्हणतात. बेडकाची संपूर्ण माहिती - Frog Information in Marathi Frog Information in Marathi...

Read more

खेकडा विषयी संपूर्ण माहिती

Crab Information in Marathi

Khekada chi Mahiti आपल्याला सर्वांना परिचित असलेला संधिपाद वर्गातील प्राणी म्हणजे खेकडा होय. खेकडा विषयी संपूर्ण माहिती - Crab Information in Marathi Crab Information in Marathi हिंदी नाव: खेकडा इंग्रजी...

Read more

मगरा विषयी संपूर्ण माहिती

Crocodile Information in Marathi

Crocodile Information in Marathi जेव्हा पृथ्वीवर जीव सृष्टी निर्माण झाली, तेव्हा बरेचशे सजीव सुद्धा जन्माला आले, सर्वात आधी पाण्यात राहणाऱ्या सजीवांचा जन्म झाला, त्यानंतर पाण्याशिवाय रहायला शिकलेल्या सजीवांनी जमिनीवर चालण्यासाठी...

Read more

शार्क हा मासा ची माहिती

Shark Information in Marathi

Shark chi Mahiti आपल्याला सर्वांना माहीत असलेला जलचर प्राणी म्हणजे मासा होय. माशांचे अनेक प्रकार आहेत. त्यांपैकी एक प्रकार म्हणजे शार्क मासा होय. शार्क हा मासा ची माहिती - Shark...

Read more

कासवाची संपूर्ण माहिती

Tortoise Information in Marathi

Kasav chi Mahiti मला वाटतं, असा एकही व्यक्ती नसेल की ज्याने आपल्या बालपणात ससा आणि कासवाची गोष्ट ऐकली नसेल, जर आपण ऐकलेली असेल तर आपल्याला चांगल्या प्रकारे माहिती असेल की...

Read more

स्टारफिश (तारामासा) ची संपूर्ण माहिती

Starfish Information in Marathi

Starfish chi Mahiti आकाशातील ताऱ्यांच्या आकाराचा असणारा जलचर प्राणी म्हणजे तारामासा होय. स्टारफिश (तारामासा) ची संपूर्ण माहिती - Starfish Information in Marathi Starfish Information in Marathi हिंदी नाव: तारामछली शास्त्रीय...

Read more

मासा बद्दल संपूर्ण माहिती

मासा बद्दल संपूर्ण माहिती

Masa chi Mahiti पाण्यात राहणाऱ्या प्राण्यांना 'जलचर प्राणी' म्हणतात, आपल्या सर्वांना माहीत असलेला जलचर प्राणी म्हणजे मासा होय, आपल्याला सर्व ठिकाणी नदी, विहिरी मध्ये मासे पाहायला मिळतात. बरेच जन घरी...

Read more